Թիրեոտրոպ հորմոն

Վահանաձև գեղձի ֆունկցիայի գնահատման ամենակարևոր լաբորատոր թեստն է:
Թիրեոտրոպ հորմոնը (ԹՀ) սինթեզվում է հիպոֆիզում, ազդում է վահանաձև գեղձի ընկալիչների վրա` խթանելով թիրեոիդ հորմոնների սինթեզը, որոնք իրենց հերթին ապահովում են օրգանիզմի բնականոն նյութափոխանակությունը: ԹՀ-ի մակարդակը կարգավորվում է թիրեոտրոպին-ռելիզինգ հորմոնի միջոցով, որը սինթեզվում է հիպոթալամուսում: ԹՀ-ի մակարդակը հակադարձ համեմատական է թիրոքսինի մակարդակին, այսինքն, եթե օրգանիզմում թիրոքսինի մակարդակը ցածր է (վահանաձև գեղձը քիչ է սինթեզում), ավելանում է ԹՀ-ի քանակը, որի ավելացումը բերում է վահանաձև գեղձի կողմից թիրոքսինի ավելի ուժգին սինթեզին: Եվ երբ թիրոքսինի քանակը բավարար (կամ ավել) է լինում, դա բերում է ԹՀ-ի քիչ արտադրմանը:
Նորմայում մեծահասակների մոտ ԹՀ-ի մակարդակը պետք է լինի 0.27-4.2 µU/ml:
Հորմոնի մակարդակի բարձրացումը խոսում է վահանաձև գեղձի թերֆունկցիայի՝ հիպոթիրեոզի մասին, որի ժամանակ իջնում է թիրոքսինի մակարդակը, հետևաբար՝ դանդաղում է նյութափոխանակությունը և մարդը սկսում է գանգատվել հոգնածությունից, քնկոտությունից, գիրացումից՝ առանց սննդակարգ փոխելու, դիտվում է մաշկի չորություն հիմնականում՝ արմունկի շրջանում):
Հորմոնի մակարդակի ցածրացումը խոսում է վահանաձև գեղձի գերֆունկցիայի՝ հիպերթիրեոզի մասին: Այս դեպքում արագացած նյութափոխանակությունը բերում է քաշի կորստի և գերգրգռվածության:
Հայաստանը գտնվում է հիվանդության էնդեմիկ գոտում՝ վահանաձև գեղձի ֆունկցիայի համար անհրաժեշտ յոդի քիչ քանակի պատճառով: Թիրեոպաթոլոգիաները հանդիպում են շատ հաճախ: Դրա համար խորհուրդ է տրվում հաճախակի ստուգվել, չսպասել գանգատների առաջացմանը և խնդրի դեպքում ժամանակին սկսել բուժումը՝ հետագա խնդիրներից խուսափելու համար:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*