Special offers
Home call
Book appointment
Complaints

About Us

«Ցիտո Մեդ» բժշկական կենտրոնում ստեղծված են հնարավոր հարմարավետությունները այցելուների համար, որպեսզի առաջացած առողջական խնդիրների դեպքում Դուք հնարավորություն ունենաք լուծելու Ձեր առողջական խնդիրները մեկտեղում՝ անցնելով նախատեսված բուժհետազոտությունները և բուժումը:
Մեր թիմային աշխատանքի հիմքում ընկած է առողջության պահպանման նպատակը:
Կենտրոնը հագեցած է ժամանակակից բուժ սարքավորումներով և ախտորոշիչ լաբորատորիայով: Զաքիան 5 հասցեում գտնվող Ցիտո ախտորոշիչ կենտրոնը նույնպես շարունակում է գործել, ապահովելով մեր պացիենտների ճշգրիտ և արագ ախտորոշումը:
Ցիտո բժշկական կենտրոնում աշխատում են ոլորտի լավագույն և փորձառու մասնագետները:

Առողջությունից թանկ՝ առողջությունն է: