About Us

«Ցիտո Մեդ» բժշկական կենտրոնում ստեղծված են հնարավոր հարմարավետությունները այցելուների համար, որպեսզի առաջացած առողջական խնդիրների դեպքում Դուք հնարավորություն ունենաք լուծելու Ձեր առողջական խնդիրները մեկտեղում՝ անցնելով նախատեսված բուժհետազոտությունները և բուժումը:
Մեր թիմային աշխատանքի հիմքում ընկած է առողջության պահպանման նպատակը:
Կենտրոնը հագեցած է ժամանակակից բուժ սարքավորումներով և ախտորոշիչ լաբորատորիայով: Զաքիան 5 հասցեում գտնվող Ցիտո ախտորոշիչ կենտրոնը նույնպես շարունակում է գործել, ապահովելով մեր պացիենտների ճշգրիտ և արագ ախտորոշումը:
Ցիտո բժշկական կենտրոնում աշխատում են ոլորտի լավագույն և փորձառու մասնագետները:

Առողջությունից թանկ՝ առողջությունն է: