Սրտաբանական

«Ցիտո» բժշկական կենտրոնն իր հաճախորդներին ընձեռում է սիրտ անոթային հիվանդությունների վաղ հայտնաբերմանն ու բուժմանն ուղղված բացառիկ հնարավորություն: Որակյալ սարքավորումների և ժամանակակից լաբորատորիայի առկայությունը թույլ է տալիս կենտրոնի բարձրակարգ մասնագետներին կատարել սրտաբանական հետազոտությունների անհրաժեշտ ծավալը և ապահովել պացիենտների մոտ սիրտ-անոթային հիվանդությունների ճշգրիտ ախտորոշում, վաղ հայտնաբերում, կանխարգելում և անհատական բուժման սխեմայի մշակում:

Մեզ մոտ իրականացվող սրտաբանական հետազոտություններն ու ծառայություններն են.

• սրտի իշեմիկ հիվանդության ախտորոշում և վարում
• հետինֆարկտային և հետինսուլտային դեղորայքային բուժում և վերահսկում
• զարկերակային հիպերտենզիայի վարում
• սրտային անբավարարության վարում
• սրտի որոշ խանգարումների վարում
• լիպիդային փոխանակության խանգարումների բուժում և այլն: