Գործիքային ախտորոշում

Փոքր կոնքի օրգաններ սոնոգրաֆիա - 7000֏
Որովայնի խոռոչի սոնոգրաֆիա - 10000֏
Կրծքագեղձերի սոնոգրաֆիա - 7000֏
Ավշային հանգույցների սոնոգրաֆիա - 8000֏
Վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիա - 7000֏
Փոշտի սոնոգրաֆիա - 10000֏
Փափուկ հյուսվածքների սոնոգրաֆիա - 8000֏
Ֆոլիկուլոմետրիա - 2000֏
3 անատոմիական գոտու սոնոգրաֆիա - 15000֏
2 անատոմիական գոտու սոնոգրաֆիա - 12000֏
Կոմպլեքս հետազոտություն - 20000֏
Պերիֆերիկ նյարդերի սոնոգրաֆիա - 15000֏
Էլաստոգրաֆիա կոմպրեսիոն - 10000֏
էլաստոգրաֆիա + սոնոգրաֆիա - 15000֏
Էլաստոգրաֆիա՝ լյարդի հարվածային ալիքի - 20000֏
Վերին վերջույթների մագիտրալ անոթների դուպլեքս հետազոտություն - 15000֏
Ստորին վերջույթների մագիտրալ անոթների դուպլեքս հետազոտություն- 15000֏
Վերին և ստորին վերջույթների մագիտրալ անոթների դուպլեքս հետազոտություն - 25000֏
Պարանոցի անոթների դուպլեքս հետազոտություն - 15000֏
Հոդի սոնոգրաֆիա - 15000֏
Էխոսրտագրություն - 10000֏
Էլեկտրասրտագրություն - 4000֏