Կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա

 Կրծքագեղձի ուլտրաձայնային հետազոտությունը թույլ է տալիս ախտորոշել հետևյալ փոփոխությունները.

• մաստոպաթիաներ
• բարորակ և չարորակ գոյացություններ
• ներծորանային պապիլոմատոզի նախնական ախտորոշում
• ծորանների վիճակի գնահատում
• բորբոքային օջախների (մաստիտի) ախտորոշում
• թևատակի լիմֆատիկ հանգույցների վիճակի գնահատում