Ավշային հանգույցների

 Լիմֆատիկ հանգույցների ուլտրաձայնային հետազոտությունը թույլ է տալիս ախտորոշել հետևյալ զոնաները (շրջանները).

• պարանոցային լիմֆային հանգույց
• թևատակի լիմֆային հանգույց
• աճուկային լիմֆային հանգույցի հետազոտություն՝ չափերի, ձևի գնահատում և այլն