Փոշտի սոնոգրաֆիա

 Փոշտի սոնոգրաֆիկ հետազոտություն.

• օրխիտ
• էպիդիդիմիտ
• հիդրոցելե
• նորագոյացություններ
• վարիկոցելե