Վահանաձև գեղձի

 Վահանաձև գեղձի ուլտրաձայնային հետազոտությունը թույլ է տալիս ախտորոշել դրա հետևյալ փոփոխությունները.

• վահանաձև գեղձի չափերի և ծավալի գնահատում
• վահանաձև գեղձի դիֆուզ փոփոխություններ
• վահանաձև գեղձի հանգույցների ախտորոշում
• վահանաձև գեղձի բարորակ և չարորակ գոյացությունների ախտորոշում

Զանգահարել