Լաբորատոր ախտորոշում

21-րդ դարի բժշկությունը դժվար է պատկերացնել առանց լաբորատոր ախտորոշման։
Ժամանակակից լաբորատորիան ունի մեծ դերն բժիշկների առօրյա աշխատանքում։
Բազմաթիվ հիվանդությունների վաղաժամ ախտորոշումը և կանխարգելումը
հնարավոր է դառնում լաբորատոր քննության շնորհիվ։
Ճշգրիտ ախտորոշումը արդյունավետ բուժման գրավականն է։