«Ցիտո» բշժկական կենտրոնի գնացուցակ։

«Էսթետիկ Բժշկություն» բաժնի գնացուցակ։


ԾառայությունԳինԶամբյուղ
Թերապևտի խորհրդատվություն
10,000AMD
Թերապևտի կրկնակի խորհրդատվություն (10-14 օր)
5,000AMD

ԾառայությունԳինԶամբյուղ
աչքերի շուրջ
60,000AMD
գերքրտնաարտադրություն
80,000AMD
գերքրտնաարտադրություն
100,000AMD
ճակատային հատված
40,000AMD
միջհոնքային հատված
35,000AMD
1 միավոր
2,000AMD

ԾառայությունԳինԶամբյուղ
Բիորեվիտալիզացիա (1 մլ)

ԾառայությունԳինԶամբյուղ
hիալուրոնային թթու (1 մլ)

ԾառայությունԳինԶամբյուղ
Պլազմոգել 1 սրվակ
60,000AMD
Պլազմոթերապիա 1 սրվակ
25,000AMD

ԾառայությունԳինԶամբյուղ
Մեզոթերապիա

ԾառայությունԳինԶամբյուղ
Դերմափեն
25,000AMD

Your Content Goes Here


ԾառայությունԳինԶամբյուղ
Դեմքի խնամք /ըստ տիպերի/
18,000AMD
Դեմքի մաքրում
12,000AMD
Դեմքի մերսում+ալգինատե դիմակ
6,000AMD
Դեմքի ուլտրաձայնային մաքրում
12,000AMD
Հակապիգմենտային
20,000AMD
Սպիտակեցնող և երիտասարդացնող խնամք
20,000AMD

ԾառայությունԳինԶամբյուղ
Բիորեդերմալիզացիա

ԾառայությունԳինԶամբյուղ
Բարորակ նորագոյացությունների հեռացում
5,000AMD