Բժիշկ-ռադիոլոգ

Գիտական աստիճան
բ.գ.թ.
Մասնագիտական գործունեություն
Ցիտո բժշկական կենտրոնում աշխատում է 2020թ.-ից:
2018 մինչ օրս Մ. Հերացու անվ. Երևանի պետական բժշկական համալսարան Ճառագայթային ախտորոշման
ամբիոնի դասախոս
2018-2020 Միքայելյան» համալսարանական կլինիկա, ք. Երևան, ՀՀ
Բժիշկ- ռադիոլոգ
2015-2018 Նորք ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոց, ք. Երևան, ՀՀ
Բժիշկ- ռադիոլոգ
2014-2015 № 129 քաղաքային պոլիկլինիկա, ք. Մոսկվա, ՌԴ
Գերձայնային ախտորոշման բժիշկ
2008-2014 № 187 քաղաքային պոլիկլինիկա (ներկայումս №3 Ախտորոշիչ Կենտրոնի №3 ֆիլիալ), ք.
Մոսկվա, ՌԴ
Գերձայնային ախտորոշման բժիշկ
2001-2008 № 129 քաղաքային պոլիկլինիկա, ք. Մոսկվա, ՌԴ
Գերձայնային ախտորոշման բժիշկ
2000 Դիագնոստիկա Բժշկական Միավորում, Երևան, ՀՀ
Գերձայնային ախտորոշման բժիշկ

Կրթություն

1991-1997 Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, Մասնագիտությունը
«բուժական գործ», Բուժական ֆակուլտետ
1998-2000 Կլինիկական օրդինատուրա, Ճառագայթային ախտորոշման ամբիոն
Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, ք. Երևան, ՀՀ

2007-2011 Ասպիրանտուրա, Գերձայնային ախտորոշման ամբիոն Ռուսաստանի հետդիպլոմային կրթության
բժշկական ակադեմիա, ք. Մոսկվա, ՌԴ
2013 պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն՝ ստանալով բժշկական գիտությունների թեկնածուի
գիտական աստիճան

Վերապատրաստումներ
2001 Պրոֆեսիոնալ վերապատրաստում «Գերձայնային ախտորոշում» մասնագիտությամբ (մասնագետի
սերտիֆիկատ), Ն.Վ. Սկլիֆոսովսկու անվ. շտապ օգնության գիտա-հետազոտական ինստիտուտ, ք. Մոսկվա,
ՌԴ
2006 Սերտիֆիկացիոն ցիկլ «Գերձայնային ախտորոշում» մասնագիտությամբ (որակավորման բարձրացման
վկայական), Ռուսաստանի հետդիպլոմային կրթության բժշկական ակադեմիա, ք. Մոսկվա, ՌԴ
2008 Թեմատիկ վերապատրաստում «Մակերեսորեն տեղադրված կառուցվածքների գերձայնային
ախտորոշում», Ռուսաստանի հետդիպլոմային կրթության բժշկական ակադեմիա, ք. Մոսկվա, ՌԴ
2011 Սերտիֆիկացիոն ցիկլ «Գերձայնային ախտորոշում» մասնագիտությամբ (որակավորման բարձրացման
վկայական), Ռուսաստանի հետդիպլոմային կրթության բժշկական ակադեմիա, ք. Մոսկվա, ՌԴ

2016 Վերապատրաստման ցիկլ «Սոնոգրաֆիայի արդի հարցեր», Մ.Հերացու անվ. Երևանի պետական
բժշկական համալսարան, ՀՀ

Անդամակցություններ
Ռուսաստանի «Գերձայնային ախտորոշումը բժշկությունում» մասնագիտական Ասոցիացիա
Ռադիոլոգների Հայկական Ասոցիացիա
Ռադիոլոգների Եվրոպական Ասոցիացիա