Every patient, choosing a medical institution, expects to receive high service, accurate diagnosis and effective treatment.

Based on these principles, using the accumulated experience and knowledge,

Ցիտո բժշկական կենտրոնը գործում է 2007 թվականից։ Ներկայումս մենք մատուցում ենք լաբորատոր և բժշկական բարձրակարգ ծառայություններ։

Our group boasts a team of experienced specialists, who provide high- quality diagnosis and treatment of patients. Replenished with the latest equipment, the centre performs high quality laboratory and instrumental research.

Ցիտո բժշկական կենտրոնում աշխատում են թե՛ ոլորտում բազմամյա փորձ ունեցող մասնագետներ, և թե՛
երիտասարդ, բայց շատ պրոֆեսիոնալ բժիշկներ, որոնք քայլում են ժամանակին համընթաց՝
կիրառելով իրենց ոլորտի նորարարական մոտեցումները։

Currently we have branches in Yerevan and Gyumri.

We currently have branches in Yerevan and Gyumri for laboratory diagnostics
points in Etchmiadzin and Sjan ենք we plan to expand continuously.

With respect,
Margarita Gevorgyan

OUR DOCTORS

The center employs the best specialists in the field of healthcare. Get acquainted with
their professional path և activity and choose your doctor.

Hakobyan Artsrun Vaxinaki
Hakobyan Artsrun VaxinakiNeuropathology
Has been working at 'Cito' medical centre since 2020. From 2017-2019 "Vicmed" medical center - doctor...
Hovsepyan Vardges Vagifi
Hovsepyan Vardges VagifiProctologist, Endoscopist
Professional activity
Has been working at "Cito" medical centre since 2021․․․
Porksheyan Qristina Artashesi
Porksheyan Qristina ArtashesiRadiologist
Academic Degree c.m.s.
Professional activity
Has been working at 'Cito' medical centre since 2020.
See all doctors
Icon

GALLERY

 

 

 

Book appointment

Ամրագրեք այց Ձեր նախընտրած բժշկի մոտ կամ հերթագրվեք բժշկական կենտրոնում անհրաժեշտ հետազոտության
by filling in the fields below.
We will contact you as soon as we receive your application.

Thank you, you have successfully registered.
Unsuccessful ․ Please try again later.