Radiologist

Գիտական աստիճան
բ.գ.թ.
Professional activity
She has been working at Cito Medical Center since 2020.
Since 2018 Yerevan State Medical University after M. Heratsi,Yerevan RA
ամբիոնի դասախոս
2018-2020 Mikaelyan Institute of Surgery Yerevan, Armenia
Radiologist (ultrasound)
2015-2018 “Nork“ Hospital for Infectious Disease Yerevan, Armenia
Radiologist (ultrasound)
2014-2015 Polyclinic № 129 of the Central Administrative District, Moscow, Russia
Radiologist (ultrasound)
2008-2014 Polyclinic № 187 of the Health Board of the South-Eastern Administrative, district of Moscow (current branch №3 of the Diagnostic Center №3)
Moscow, Russia
Radiologist (ultrasound)
2001-2008 Polyclinic № 129 of the Central Administrative District Moscow, Russia
Radiologist (ultrasound)
2000 «Diagnostica» Medical Corpopration, Yerevan, Armenia
Radiologist (ultrasound)

Education

1991-1997 Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, Մասնագիտությունը
«բուժական գործ», Բուժական ֆակուլտետ
1998-2000 Կլինիկական օրդինատուրա, Ճառագայթային ախտորոշման ամբիոն
Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, ք. Երևան, ՀՀ

2007-2011 Ասպիրանտուրա, Գերձայնային ախտորոշման ամբիոն Ռուսաստանի հետդիպլոմային կրթության
բժշկական ակադեմիա, ք. Մոսկվա, ՌԴ
2013 պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն՝ ստանալով բժշկական գիտությունների թեկնածուի
գիտական աստիճան

Վերապատրաստումներ
2001 Պրոֆեսիոնալ վերապատրաստում «Գերձայնային ախտորոշում» մասնագիտությամբ (մասնագետի
սերտիֆիկատ), Ն.Վ. Սկլիֆոսովսկու անվ. շտապ օգնության գիտա-հետազոտական ինստիտուտ, ք. Մոսկվա,
ՌԴ
2006 Սերտիֆիկացիոն ցիկլ «Գերձայնային ախտորոշում» մասնագիտությամբ (որակավորման բարձրացման
վկայական), Ռուսաստանի հետդիպլոմային կրթության բժշկական ակադեմիա, ք. Մոսկվա, ՌԴ
2008 Թեմատիկ վերապատրաստում «Մակերեսորեն տեղադրված կառուցվածքների գերձայնային
ախտորոշում», Ռուսաստանի հետդիպլոմային կրթության բժշկական ակադեմիա, ք. Մոսկվա, ՌԴ
2011 Սերտիֆիկացիոն ցիկլ «Գերձայնային ախտորոշում» մասնագիտությամբ (որակավորման բարձրացման
վկայական), Ռուսաստանի հետդիպլոմային կրթության բժշկական ակադեմիա, ք. Մոսկվա, ՌԴ

2016 Վերապատրաստման ցիկլ «Սոնոգրաֆիայի արդի հարցեր», Մ.Հերացու անվ. Երևանի պետական
բժշկական համալսարան, ՀՀ

Memberships
Ռուսաստանի «Գերձայնային ախտորոշումը բժշկությունում» մասնագիտական Ասոցիացիա
Ռադիոլոգների Հայկական Ասոցիացիա
Ռադիոլոգների Եվրոպական Ասոցիացիա