Իմունոլոգիական հետազոտությունները կատարվում են հանրահայտ «Roche» ընկերության «Cobas e 411» իմունոքիմիական անալիզատորով, որի հետազոտությունների ցանկը ներառում է`

  • վահանաձև գեղձի հորմոնների ախտորոշում`( TSH, T3, T4, fT4, fT3, ATG, ATPO, TG)
  • մակերիկամի ֆուկցիայի ախտորոշում ( Cort, ACTH)
  • վերարտադրողական հորմոնների հետազոտություն (AMH. LH, FSH, TST, SHBG, PRG, 17 OH PRG, PRL և այլն ):
  • ինֆեկցիաների հակամարմինների որոշում արյան մեջ ( HBSAg, CMV, TOXOPLASMA, HSV 2 IG G և այլն )
  • արյան մեջ օնկոմարկերների որոշում ( CEA, CA 125, CA 15-3, HE4, CA19-9, PSA և այլն)
  • վիտամիններ (VIT D, Vit B12, Vit B9 )
  • շաքարային դիաբետ ( Insulin, C-peptide)

Անալիզատորը հետազոտությունը կատարում է էլեկտրոքեմոլյումինիսցենցիայի մեթոդով, որը շատ ավելի զգայուն է, քան վերը նշված թեստերի որոշման այլ մեթոդներ: