Կենսաքիմիական հետազոտությունը կատարվում է «Roche» ընկերության «Cobas e 311» բիոքիմիական անալիզատորով, որը ունի 100 փորձանմուշ միաժամանակ հետազոտելու հնարավորություն:

Անալիզատորը կատարում է հետևյալ հետազոտությունները՝

 • սուբստրատներ ( միզանյութ, կրեատինին, ընդհանուր սպիտակուց և այլն)
 • ֆերմենտներ (ԱսՏ, ԱլՏ, ալֆա ամիլազա, լիպազա, ԳԳՏ և այլն)
 • լիպիդային փոխանակություն ( խոլեսթերին, եռգլիցերիդներ, բարձր և ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ)
 • էլեկտրոլիտներ ( K, Na)
 • կարդիոմարկերներ (սրոպոնին I որակական որոշում, ԿԿ-ՄԲ)
 • շաքարային դիաբետ (գլյուկոզա, գլիկոլիզացված հեմոգլոբին, միկրոալբումինը մեզում)
 • ռևմատոլոգիական ցուցանիշների քանակական որոշում (C ռեակտիվ սպիտակուց, ռևմատոիդ գործոն, ԱՍԼ-Օ)
 • իմունային ստատուս ( ԻԳ Մ, ԻԳ Գ, ԻԳ Ա )
 • հոմոցիստեին, անտիթրոմբին 3 և Դ-Դիմեր :

Արյան մակարդելիության մյուս պարամետրերի ուսումնասիրությունները կատարվում են Ֆրանսիական «Stago. ընկերության «Start 4» անալիզատորով:

Սարքի միջոցով որոշվող պարամետրերն են՝

 • պրոթրոմբին` պրոթրոմբինային ժամանակ, պրոթրոմբինային ինդեքս, միջազգային նորմալիզացված հարաբերություն
 • ակտիվացված մասնակի թրոմբոպլաստինային ժամանակ
 • ֆիբրինոգեն
 • Գործոններ II-XII: