Project Description

Ռևմատոլոգիան ուսումնասիրում է ռևմատիկ հիվանդությունները՝ շարակցական հյուսվածքի համակարգային ախտահարումները, հոդաբորբերը, օստեոարթրոզը և արտահոդային հյուսվածքների ախտահարումները։ Ցիտո բժշկական կենտրոնի ռևմատոլոգիական բաժանմունքում իրականացվում է հենաշարժիչ համակարգի բորբոքային և դեստրուկտիվ ախտահարումներով հիվանդների (ոսկրերի, հոդերի և մկանների ախտահարմամբ ուղեկցվող), շարակցական հյուսվածքի այլ հիվանդություններով, համակարգային վասկուլիտներով ու այլ ախտաբանություններով հիվանդների ախտորոշում և բուժում:

Ո՞ր հիվանդություններն է բուժում ռևմատոլոգը․

● ռևմատոիդ արթրիտ
● օստեոարթրիտ
● օստեոպորոզ
● հոդատապ
● պարբերական հիվանդություն
● համակարգային կարմիր գայլախտ
● համակարգային վասկուլիտներ
● փսորիատիկ արթրիտ
● Բեհչետի հիվանդություն
● անկիլոզացնող սպոնդիլոարթրիտ և այլն