Project Description

Ո՞ր հիվանդություններն է բուժում ռևմատոլոգը․

● ռևմատոիդ արթրիտ
● օստեոարթրիտ
● օստեոպորոզ
● հոդատապ
● պարբերական հիվանդություն
● համակարգային կարմիր գայլախտ
● համակարգային վասկուլիտներ
● փսորիատիկ արթրիտ
● Բեհչետի հիվանդություն
● անկիլոզացնող սպոնդիլոարթրիտ և այլն