Специализация Врач-рентгенолог
Профессиональная деятелность

С 2015г. работает в медицинском центре «Цито».
Образование

В 2012г. окончила ординатуру Ереванского государственного медицинского университета имени Мхитара Гераци.Պարբերական մասնակցում է մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրերի
2017թ. «Լյարդի հարվածային ալիքի էլաստոգրաֆիա», Բեռլին, Գերմանիա
2015թ. «Անոթների դուպլեքս հետազոտություն»
2015թ. «էլաստոգրաֆիա»
2015թ. «Toshiba Anlio 500» ծանոթացման միջոցառում
2014թ. «Փափուկ հյուսվածքների և հենաշարժողական ապարատի հոդերի հիվանդությունների ուլտրաձայնային ախտորոշում», Մոսկվա, Ռուսաստան
2014թ. քաղցկեղի կառավարման ASCO առաջին միջդիսցիպլինար դասընթաց, Երևան, Հայաստան
2014թ. «Toshiba բժշկական համակարգեր» սիմպոզիում
2013թ. «Toshiba Xario 200» ծանոթացման միջոցառում
2013թ. «Toshiba բժշկական համակարգեր. եվրոպական Aplio պատկերներ» մրցույթ
2013թ. « Toshiba բժշկական համակարգեր. Եվրոպայի սոցիալական միտումները»
2013թ. Բժշկական օնկոլոգիային նվիրված համառուսաստանյան գիտակրթական ֆորում, Մոսկվա, Ռուսաստան