fbpx

Կլինիկական հետազոտություններ

For perfect view paste shortcode on a page.

Ծառայություն Գին Զամբյուղ
Ալանին ամինո տրանսֆերազա
1,500AMD
Ալբումին
1,500AMD
Ալֆա Ամիլազա
1,500AMD
Ասպարտատ ամինոտրանսֆերազա
1,500AMD
Արյան ընդհանուր քննություն առանց լեյկոֆորմուլա
2,000AMD
Արյան ընդհանուր քննություն լեյկոֆորմուլայով՝
3,000AMD
Բետա կրոս լաբս
12,000AMD
Բիլիռուբին ընդհանուր ուղղակի և անուղղակի
2,500AMD
Գամմա գլյուտամիլ տրանսֆերազա
1,500AMD
Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին
5,000AMD
Գլյուկոզա
1,000AMD
Եռգլիցերիդներ
1,500AMD
Երկաթ
1,500AMD
էրիթրոցիտների նստեցման արագությունը (ԷՆԱ)
1,000AMD
Ընդլայնված սպերմոգրամմա
7,000AMD
Ընդհանուր սպիտակուց
1,500AMD
Ինսուլին
7,000AMD
Լակտատդեհիդրոգենազա
1,500AMD
Լիպազա
2,000AMD
Լիպոպրոտեիդներ բարձր խտության
2,000AMD
Լիպոպրոտեիդներ ցածր խտության
2,000AMD
Խոլեսթերին
1,500AMD
Կալցիում ընդհանուր
1,500AMD
Կալցիում իոնիզացված էլեկտրոլիտներ
4,000AMD
Կրեատինին
1,500AMD
Հակակորիզային հակամարմիններ/ANA
7,000AMD
Հակաստրեպտոլիզին
3,500AMD
Հիմնային Ֆոսֆատազա
1,500AMD
Մագնեզիում
1,500AMD
Մարդկային լեյկոցիտար հակագեն Բ 27
10,000AMD
Մեզի ընդհանուր քննություն
2,500AMD
Միզաթթու
1,500AMD
Միզանյութ
1,500AMD
Ուրոգենիտալ քսուքի ընդհանուր քննություն
3,000AMD
Պրոինսուլին
8,000AMD
Ռևմատոիդ գործոն
3,000AMD
Տրոպոնին
6,000AMD
Ց պեպտիդ
7,000AMD
Ց ռեակտիվ սպիտակուց
3,000AMD
Ցիկլիկ ցիտրուլինային պեպտիդի նկ-մբ հ/մարմիններ
10,000AMD
Քերուկի քննություն
3,000AMD
Ֆերիտին
6,000AMD
Ֆոսֆոր
1,500AMD
1 տիպի պրոկոլագենի N տերմինալ պրոպեպտիդ
12,000AMD