fbpx

Կոալուոգրամմա

For perfect view paste shortcode on a page.

Ծառայություն Գին Զամբյուղ
Ակտիվացված մասնակի թրոմբոպլաստինային ժամանակ (ԱՄԹԺ)
1,500AMD
Գայլախտային հակամակարդիչ
6,000AMD
Դ դիմեր
10,000AMD
Ընդհանուր կոագուլոգրամմա
5,000AMD
Հակաթրոմբին
5,000AMD
Հոմոցիստեին
14,000AMD
Պրոթրոմբին
1,500AMD
Սպիտակուց Ս
10,000AMD
Սպիտակուց Ց
10,000AMD
Ֆիբրինոգեն
2,000AMD