Project Description

Գաստրոէնտերոլոգ, լյարդաբանի կարելի է դիմել հետևյալ գանգատների առկայության պարագայում՝

 • Այրոց հետկրծոսկրային կամ էպիգաստրալ շրջաններում
 • Կլման դժվարացած ակտի դեպքում
 • Սնվելուց հետո վաղ հագեցման, ցավերի, գխտոցների դեպքում
 • Որովայնային ցավերի դեպքում
 • Վքնածության, քաշի կորստի պարագայում
 • Աղիների հաճախակի գործելու՝ լուծի դեպքում, ինչպես ջրային, այնպես էլ արյունային լուծերի դեպքում
 • Փորկապությունների ժամանակ
 • Աղիների բորբոքային հիվանդությունների՝ խոցային կոլիտ, Կրոնի հիվանդության դեպքում
 • Վիրուսային հեպատիտների դեպքում՝ հեպատիտ Բ, հեպատիտ Ց վարակներ
 • Լյարդի ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային հիվանդությունների ժամանակ
 • Լյարդի ֆերմենտների բարձրացման պարագայում, հայտնաբերելու համար շեղումների պատճառը