Ցիտո բժշկական կենտրոնը հնարավորություն է ընձեռում առանց կենտրոն այցելելու ներբեռնել հետևյալ հետազոտությունների արդյունքները և ստանալ համապատասխան եզրակացություն 24 ժամվա ընթացքում

ԼՀ (Լաբորատոր հետազոտություններ)
ՀՏ (Համակարգչային տոմոգրաֆիա)
ՄՌՏ (Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա)