«Ցիտո» բշժկական կենտրոնի գնացուցակ։

«Լաբորատոր ախտորոշում» բաժնի գնացուցակ։

Ծառայություն Գին Զամբյուղ
Covid-19 հարուցիչ (պատասխանը 2ժ. հետո)
20,000AMD
Covid-19 հարուցիչ (պատասխանը մինչև 8 ժ.)
13,000AMD
Covid-19 հարուցիչ (պատասխանը 24ժ. ընթացքում)
8,000AMD
Ֆոլատի մետաբոլիզմի 4 մուտացիաներ
20,000AMD
Ֆեմոցենոզ
25,000AMD
Ցիտոմեգալովիրուս
6,000AMD
Տրիխոմոնաս վագինալիս
6,000AMD
Տրեպոնեմա պալադիում
6,000AMD
Տոքսոպլազմա գոնդիի
7,000AMD
Ուրեապլազմա
6,000AMD
Նեյսերիա գոնորեա
6,000AMD
ՄՊՎ սկրինինգ
10,000AMD
Միկոպլազմա հոմինիս
6,000AMD
Միկոպլազմա գենիտալիում
6,000AMD
Մարդու պապաիլոմա վիրուս 16,18
6,000AMD
Մարդու հերպես վիրուս 1/2 / HSV 1/2
6,000AMD
Հեպատիտ Ց-ի քանակական որոշում
55,000AMD
Հեպատիտ Ց-ի որակական որոշում
10,000AMD
Հեպատիտ Ց-ի գենոտիպավորում
65,000AMD
Հեպատիտ Բ-ի քանակական որոշում
55,000AMD
Հեպատիտ Բ
6,000AMD
Հելիկոբակտեր պիլորի
6,000AMD
Կանդիդա սկրինինգ
12,000AMD
Խլամիդիա տրախոմատիս
6,000AMD
Թրոմբոֆիլիա 8 մուտ․ որոշում
25,000AMD
Թրոմբոֆիլիա 2 մուտացիաի որոշում
15,000AMD
Էբշտեյն բարր
7,000AMD
Գարդներելա վագինալիս
6,000AMD
Ասկարիդ
6,000AMD
Անդրոցենոզ
25,000AMD

Ծառայություն Գին Զամբյուղ
Շնչառական խումբ 20 ցուցանիշ
40,000AMD
Շնչառական և սննդային 20 ցուցանիշ
40,000AMD
Սննդային խումբ 20 ցուցանիշ
40,000AMD

Ծառայություն Գին Զամբյուղ
Հեղուկ ցիտոլոգիա
15,000AMD
Հիստոլոգիա
15,000AMD
Պունկցիա
25,000AMD
Ցիտոլոգիա
6,000AMD

Ծառայություն Գին Զամբյուղ
Ալանին ամինո տրանսֆերազա
1,500AMD
Ալբումին
1,500AMD
Ալֆա Ամիլազա
1,500AMD
Ասպարտատ ամինոտրանսֆերազա
1,500AMD
Արյան ընդհանուր քննություն առանց լեյկոֆորմուլա
2,000AMD
Արյան ընդհանուր քննություն լեյկոֆորմուլայով՝
3,000AMD
Բետա կրոս լաբս
12,000AMD
Բիլիռուբին ընդհանուր ուղղակի և անուղղակի
2,500AMD
Գամմա գլյուտամիլ տրանսֆերազա
1,500AMD
Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին
5,000AMD
Գլյուկոզա
1,000AMD
Եռգլիցերիդներ
1,500AMD
Երկաթ
1,500AMD
էրիթրոցիտների նստեցման արագությունը (ԷՆԱ)
1,000AMD
Ընդլայնված սպերմոգրամմա
7,000AMD
Ընդհանուր սպիտակուց
1,500AMD
Ինսուլին
7,000AMD
Լակտատդեհիդրոգենազա
1,500AMD
Լիպազա
2,000AMD
Լիպոպրոտեիդներ բարձր խտության
2,000AMD
Լիպոպրոտեիդներ ցածր խտության
2,000AMD
Խոլեսթերին
1,500AMD
Կալցիում ընդհանուր
1,500AMD
Կալցիում իոնիզացված էլեկտրոլիտներ
4,000AMD
Կրեատինին
1,500AMD
Հակակորիզային հակամարմիններ/ANA
7,000AMD
Հակաստրեպտոլիզին
3,500AMD
Հիմնային Ֆոսֆատազա
1,500AMD
Մագնեզիում
1,500AMD
Մարդկային լեյկոցիտար հակագեն Բ 27
10,000AMD
Մեզի ընդհանուր քննություն
2,500AMD
Միզաթթու
1,500AMD
Միզանյութ
1,500AMD
Ուրոգենիտալ քսուքի ընդհանուր քննություն
3,000AMD
Պրոինսուլին
8,000AMD
Ռևմատոիդ գործոն
3,000AMD
Տրոպոնին
6,000AMD
Ց պեպտիդ
7,000AMD
Ց ռեակտիվ սպիտակուց
3,000AMD
Ցիկլիկ ցիտրուլինային պեպտիդի նկ-մբ հ/մարմիններ
10,000AMD
Քերուկի քննություն
3,000AMD
Ֆերիտին
6,000AMD
Ֆոսֆոր
1,500AMD
1 տիպի պրոկոլագենի N տերմինալ պրոպեպտիդ
12,000AMD

Ծառայություն Գին Զամբյուղ
Ակտիվացված մասնակի թրոմբոպլաստինային ժամանակ (ԱՄԹԺ)
1,500AMD
Գայլախտային հակամակարդիչ
6,000AMD
Դ դիմեր
10,000AMD
Ընդհանուր կոագուլոգրամմա
5,000AMD
Հակաթրոմբին
5,000AMD
Հոմոցիստեին
14,000AMD
Պրոթրոմբին
1,500AMD
Սպիտակուց Ս
10,000AMD
Սպիտակուց Ց
10,000AMD
Ֆիբրինոգեն
2,000AMD

Ծառայություն Գին Զամբյուղ
Վիտամին Բ 12
8,000AMD
Վիտամին Բ9
10,000AMD
Վիտամին Դ
12,000AMD

Ծառայություն Գին Զամբյուղ
Արյան խումբը
1,500AMD
Ռեզուս գործոն
1,500AMD

Ծառայություն Գին Զամբյուղ
Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն
6,000AMD
Անտիմյուլերյան հորմոն
10,000AMD
Դեհիդրոէպիանդոստերոն սուլֆատ
6,500AMD
Էսթրադիոլ
6,000AMD
Թիրեոգլոբուլին
6,500AMD
Թիրեոտրոպ հորմոն
6,000AMD
Թիրոքսին
6,000AMD
Թիրոքսին ազատ
6,000AMD
Թրիյոդթրիոնին
6,000AMD
Թրիյոդթրիոնին ազատ
6,000AMD
Լյուտեինացնող հորմոն
6,000AMD
Կորտիզոլ
6,000AMD
Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ
6,500AMD
Հակամարմիններ ԹՏՀ-ի ընկալիչների նկատմամբ
12,000AMD
Պարատ հորմոն
10,000AMD
Պրոգեստերոն
6,000AMD
Պրոլակտին
6,000AMD
Պրոկալցիտոնին
15,000AMD
Սեռական հորմոններ կապող գլոբուլին
6,000AMD
Տեստոստերոն
6,000AMD
Տեստոստերոն ազատ
10,000AMD
Ֆոլիկուլոխթանիչ հորմոն
6,000AMD
17 OH պրոգեստերոն
6,000AMD

Ծառայություն Գին Զամբյուղ
Ազատ էսթրիոլ
7,500AMD
Ազատ խորիոնիկ գոնադոտրոպին + բետտա միավոր
7,500AMD
Ալֆաֆետոպրոտեին
6,500AMD
Ինհիբին Ա
10,000AMD
Խորիոնիկ գոնադոտրոպին ընդհանուր
6,500AMD
Հղիության հետ ասոցացվող սպիտակուց Ա
10,000AMD

Ծառայություն Գին Զամբյուղ
Ազատ պրոստատ սպեցիֆիկ հակագեն
7,000AMD
Ալֆաֆետոպրոտեին
6,500AMD
Խորիոնիկ գոնադոտրոպին բետտա
6,500AMD
Կալցիտոնին
12,000AMD
Կարցինոէմբրիոնալ հակագեն
7,000AMD
Մակամորդու արտազատուկի սպիտակուց 4
8,000AMD
Ուռուցքային հակագեն 125
7,000AMD
Ուռուցքային հակագեն 15-3
8,000AMD
Ուռուցքային հակագեն 19-9
7,000AMD
Պրոստատ սպեցիֆիկ հակագեն
6,000AMD
Տափակաբջջային կարցինոմայի հակածին
12,000AMD

Ծառայություն Գին Զամբյուղ
Բրուցելյոզ (որակական)
4,000AMD
Գրիպի A/B տեսակի հակագեն
7,000AMD
ԷԲՎ հակամարմիններ ԻԳ Ջ
6,000AMD
Իգ Գ հակամարմին Խլամիդիա տրախոմատիսի նկատմամբ
6,000AMD
Լիամբլիայի անտիգենը կեղտի մեջ
6,000AMD
Խլամիդիոզի ջերմային շոկի սպիտակուց
6,000AMD
Հակամարմին ԻԳ Գ կարմրախտի նկատմամբ
6,000AMD
Հակամարմին ԻԳ Մ կարմրախտի նկատմամբ
6,000AMD
Հակամարմիններ Իգ Գ հերպես 2-ի (ուրոգենիտալ) նկատմամբ
7,000AMD
Հակամարմիններ Իգ Գ Միկոպլազմայի նկատմամբ
6,000AMD
Հակամարմիններ Իգ Գ Ուրեապլազմայի նկատմամբ
6,000AMD
Հակամարմիններ Իգ Գ տոքսոպլազմայի նկատմամբ
6,000AMD
Հակամարմիններ Իգ Գ ցիտոմեգալովիրուսի նկատմամբ
6,000AMD
Հակամարմիններ Իգ Մ հերպես 2-ի (ուրոգենիտալ) նկատմամբ
6,000AMD
Հակամարմիններ Իգ Մ տոքսոպլազմայի նկատմամբ
6,000AMD
Հակամարմիններ Իգ Մ ցիտոմեգալովիրուսի նկատմամբ
6,000AMD
Հակամարմինները ասկարիդի նկատմամբ
6,000AMD
Հակամարմինները Լյամբլիայի նկատմամբ
6,000AMD
Հելիկոբակտեր պիլորի հակագենը կղանքում
6,000AMD
Հելիկոբակտեր պիլորիի հակամարմիններ
6,000AMD
Հելմինթների միկրոսկոպիկ հետազոտություն
3,000AMD
Հեպատիտ Բ-ի մակերեսային հակագեն
6,000AMD
Հեպատիտ Ց գումարային հակամարմիններ
6,000AMD
ՄԻԱՎ 1/2, հակամարմին/հակագեն
6,000AMD
Սիֆիլիսի հարուցչի նկատմամբ հակամարմիններ
3,000AMD
Տոքսոպլազմայի Իգ Գ-ի ավիդականություն 
15,000AMD
Տրանսգլյուտամինազայի հանդեպ հակամարմիններ (IgA)
25,000AMD
ՑՄՎ-ի Իգ Գ-ի ավիդականությունը -
15,000AMD
Ֆեկալ կալպրոտեկտին
15,000AMD
Anti-SARS-CoV-2 հակամարմիններ ԻԳ Մ/ԻԳ Ջ
10,000AMD
Anti-SARS-CoV-2S Ab
15,000AMD

Ծառայություն Գին Զամբյուղ
Արյան ստերիլություն (աէրոբ, սնկեր)
10,000AMD
Խորխի մանրէաբանական հետազոտություն
9,000AMD
Կղանքի դիսբիոզի հետազոտություն
9,000AMD
Կղանքի մանրէաբանական հետազոտություն
7,000AMD
Կղանքում Կլոստրիդիումի և նրա տոքսինների հետազոտություն
7,500AMD
Մանրէաբանական հետազոտություն Երսինիայի հայտնաբերման համար
7,500AMD
Մեզի մանրէաբանական հետազոտություն
8,000AMD
Միկոպլազմա հոմինիսի մանրէաբանական հետազոտություն
10,000AMD
Ուրեապլազմա ուրեալիտիկումի մանրէաբանական հետազոտություն
10,000AMD
Ուրոգենիտալ քսուքի կամ էակուլյատի մանրէաբանական հետազոտություն
9,000AMD
Քսուքների մանրէաբանական հետազոտություն
8,000AMD