Մանրէաբանական լաբորատորիայում կատարվում են.

  • կղանքի բակտերիոլոգիական հետազոտություն
  • դիսբակտերիոզի (դիսբիոզի) քննություն
  • մեզի բակտերիոլոգիական հետազոտություն
  • քսուկների բակտերիոլոգիական հետազոտություն (քիթ, ականջ, կոկորդ, վերք և այլն)
  • ուրոգենիտալ քսուկների և էակուլյատի բակտերիոլոգիական հետազոտություն
  • ուրեապլազմա և միկոլպազմայի քանակական որոշում և հակաբիոտիկների զգայունության որոշում
  • Իերսինիայի որոշում կղանքում, մեզի և արյան մեջ
  • կլոստրիդիում դիֆիկալեի և դրա տոքսինների որոշում

Վերը նշված և մի շարք այլ հետազոտություններ անցկացվում են բարձրակարգ մասնագետների կողմից՝ միջազգային նորմերին համապատասխան: Հետազոտության բարձր որակը և հավաստիությունը ապահովում են ֆրանսիական «Biomeria» և իտալական «Liofilcem» ընկերությունների նյութերը:

Բոլոր հետազոտություններն, անհրաժեշտության դեպքում, ներառում են հակաբիոտիկների զգայունության որոշում: