Specialization MLS
Work Experience
Ruzanna Yeghyan has joined “Cito” medical centre in 2013.
2011-2013 – St Mary’s Medical Center
2003-2011 Military Hospital of the Defense Army, Republic of Artsakh, laboratorian.

Education
1990-1995 Artsakh State University, Medical Biology
2016-2018 Yerevan State Medical University, clinical-laboratory residency. Diploma in diagnostics.
Մասնակցել է մասնագիտական որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման մի շարք ծրագրերի.
2007թ. Առողջապահության ազգային ինստիտուտ` արյան համակարգի հիվանդություններ: