Description

ԷԼԵԿՏՐԱՍՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Էլեկտրասրտագրությունը՝ լինելով ամենատարածված և ինֆորմատիվ մեթոդներից մեկը, հնարավորություն է տալիս ախտորոշելու անհապաղ սրտաբանական միջամտության կարիք ունեցող հիվանդությունները, ինչպիսիք են՝ սրտամկանի ինֆարկտը, պարոքսիզմալ տախիկարդիաները, հաղորդչականության խանգարումները և այլն: Էլեկտրասրտագրությունն անվտանգ է և մատչելի, ինչը հնարավորություն է տալիս կատարելու այն նաև տնային պայմաններում: