Էրեկցիոն դիսֆունկցիան հիվանդություն է, որի ժամանակ տղամարդու մոտ չի լինում էրեկցիա, կամ այն բավարար չէ սեռական ակտն իրականացնելու համար:
Էրեկցիայի խանգարումը ամենատարածված խնդիրն է համարվում տղամարդկանց մոտ: Երիտասարդ հասակում այն հանդիպում է 5-8% դեպքերում, իսկ ավելի մեծ տարիքում՝ գրեթե 75-80%:

Պատճառները կարող են լինել շատ տարբեր. Հիմնականում դրանք խմբավորված են 3 խմբի մեջ.

 • Օրգանական
 • Հոգեբանական
 • Խառը

Օրգանական պատճառներից են.

 • Անոթային հիվանդություններ
 • Նյարդաբանական հիվանդություններ
 • Էնդոկրին հիվանդություններ
 • Միզասեռական հիվանդություններ և այլն:

Հոգեբանական պատճառներից են.

 • Իրավիճակային գործոններ
 • Հյուծող ապրումներ
 • Զույգային խնդիրներ
 • Անձնային գործոններ:

Ախտորոշումը՝ կոնսուլտացիա, զննում, լաբորատոր և գործիքային հետազոտություններ:

Բուժումը՝ դեղորայքային, հոգեթերապիա, ֆիզիոթերապիա, վիրաբուժական: