Մասնագիտական գործունեություն

«Ցիտո» բժշկական կենտրոնին միացել է 2020թ.-ից:

2011թ․ ՀՀ ԱԱԻ-ի և ԵՊԲՀ-ի միավորումից հետո հանդիսանում է ՀՇԿ ֆակուլտետի նյարդաբանության ֆակուլտետի վարիչ։

2009թ․-ից մինչ օրս ՀՀ Նյարդաբանների Ասոցիացիայի նախագահ

2005-2018թ․ ՀՀ ԱՆ գլխավոր նյարդաբան

2001թ․-ից մինչ օրս «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» ԲԿ-ի նյարդաբանության կլինիկայի ղեկավար

2001թ․-ից մինչ օրս ՀՀ ՊՆ ՌԲՎ գլխավոր նյարդաբան

2001թ․ Ակադեմոկոս Ավդալբեկյանի անվան ԱԱԻ-ի գիտ․ խծորհրդի որոշմամբ շնորհվել է պրոֆեսորի կոչում։

1996թ․ Մրցույթով ընտրվել է ակադեմիկոս Ս․Խ․ Ավդալբեկյանի անվան ԱԱԻ-ի նյարդաբանության, նեյրովիրաբուժության և մանկական նյարդաբանության ամբիոնի վարիչի պաշտոնում։

1994թ․ Ռուսաստանի դաշնության բարձրագույն կրթության պետական կոմիտեի որոշմամբ շնորհվել է նյարդաբանության ամբիոնի դոցենտի գիտական կոչում։

1990թ․ Երևանի բժիշկների կատարելագործման ինստիտուտի

վերակազմավորութմից հետո ընտրվել էնյարդաբանության, նեյրովիրաբուժության և մանկական նյարդաբանության ամբիոնում դոցենտի պաշտոնում։

1978թ․ Երևանի բժիշկների կատարելագործման պետական ինստիտուտի նյարդաբանության և նեյրովիրաբուժության ամբիոն, ավագ լաբորանտ

1976-1978թ․թ․ Չարենցավանի բուժ-սան մասում որպես նյարդաբան։

Կրթություն

1969-1975թ․թ. Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտ, բուժական ֆակուլտետ

1975-1976թթ. Ինտերնատուրա՝ թիվ 2-րդ կլինիկական հիվանդանոց

1987թ. Նյարդաբանության և նեյրովիրաբուժության ամբիոնի ասիստենտ

1990թ․ «Միկրոցիրկուլյացիայի խանգարումները կապված լիպիդային փոխանակության որոշակի փուլերի հետ իշեմիկ ինսուլտի կլինիկայում և պաթոգենեզում» թեմայով թեկնածուական թեզի պաշտպանություն ք․ Թբիլիսիում՝ պետական բժշկական ինստիտուտի մասնագիտացված գիտական խորհրդի նիստում։

2000թ․ Դոկտորական թեզի պաշտպանություն Ս․Խ․ Ավդալբեկյանի անվան ՀՀ ԱԱԻ-ի մասնագիտացված 0․28 գիտ․ խորհրդի նիստում հետևյալ թեմայով՝ «Արյան բջիջների ագրեգատային վիճակի ազդեցությունը միկրոցիրկուլյացիայի վրա ցերեբրովասկուլյար հիվանդությունների պաթոգենեզում»։

2002թ․ Պրոֆեսորի կոչում շնորհվել է ՀՀ Բարձրագույն Որակավորման Հանձնաժողովի կողմից։