Հովհաննիսյան Գուրգեն Անդրանիկի

Մասնագիտություն Նյարդաբան, Բ․Գ․Դ․ Պրոֆեսոր

Կրթություն Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

Մասնագիտական գործունեություն

 

«Ցիտո» բժշկական կենտրոնին միացել է 2020թ.-ից:

 

2011թ․ ՀՀ ԱԱԻ-ի և ԵՊԲՀ-ի միավորումից հետո հանդիսանում է ՀՇԿ ֆակուլտետի նյարդաբանության ֆակուլտետի վարիչ։

 

2009թ․-ից մինչ օրս ՀՀ Նյարդաբանների Ասոցիացիայի նախագահ

 

2005-2018թ․ ՀՀ ԱՆ գլխավոր նյարդաբան

 

2001թ․-ից մինչ օրս «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» ԲԿ-ի նյարդաբանության կլինիկայի ղեկավար

 

2001թ․-ից մինչ օրս ՀՀ ՊՆ ՌԲՎ գլխավոր նյարդաբան

 

2001թ․ Ակադեմոկոս Ավդալբեկյանի անվան ԱԱԻ-ի գիտ․ խծորհրդի որոշմամբ շնորհվել է պրոֆեսորի կոչում։

 

1996թ․ Մրցույթով ընտրվել է ակադեմիկոս Ս․Խ․ Ավդալբեկյանի անվան ԱԱԻ-ի նյարդաբանության, նեյրովիրաբուժության և մանկական նյարդաբանության ամբիոնի վարիչի պաշտոնում։

 

1994թ․ Ռուսաստանի դաշնության բարձրագույն կրթության պետական կոմիտեի որոշմամբ շնորհվել է նյարդաբանության ամբիոնի դոցենտի գիտական կոչում։

 

1990թ․ Երևանի բժիշկների կատարելագործման ինստիտուտի

 

վերակազմավորութմից հետո ընտրվել էնյարդաբանության, նեյրովիրաբուժության և մանկական նյարդաբանության ամբիոնում դոցենտի պաշտոնում։

 

1978թ․ Երևանի բժիշկների կատարելագործման պետական ինստիտուտի նյարդաբանության և նեյրովիրաբուժության ամբիոն, ավագ լաբորանտ

 

1976-1978թ․թ․ Չարենցավանի բուժ-սան մասում որպես նյարդաբան։

 

Կրթություն

 

1969-1975թ․թ. Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտ, բուժական ֆակուլտետ

 

1975-1976թթ. Ինտերնատուրա՝ թիվ 2-րդ կլինիկական հիվանդանոց

 

1987թ. Նյարդաբանության և նեյրովիրաբուժության ամբիոնի ասիստենտ

 

1990թ․ «Միկրոցիրկուլյացիայի խանգարումները կապված լիպիդային փոխանակության որոշակի փուլերի հետ իշեմիկ ինսուլտի կլինիկայում և պաթոգենեզում» թեմայով թեկնածուական թեզի պաշտպանություն ք․ Թբիլիսիում՝ պետական բժշկական ինստիտուտի մասնագիտացված գիտական խորհրդի նիստում։

 

2000թ․ Դոկտորական թեզի պաշտպանություն Ս․Խ․ Ավդալբեկյանի անվան ՀՀ ԱԱԻ-ի մասնագիտացված 0․28 գիտ․ խորհրդի նիստում հետևյալ թեմայով՝ «Արյան բջիջների ագրեգատային վիճակի ազդեցությունը միկրոցիրկուլյացիայի վրա ցերեբրովասկուլյար հիվանդությունների պաթոգենեզում»։

 

2002թ․ Պրոֆեսորի կոչում շնորհվել է ՀՀ Բարձրագույն Որակավորման Հանձնաժողովի կողմից։